Schelde: Verslag Workshop 1

Rijkswaterstaat Zee en Delta en Maritieme Toegang, beiden beheerders van een deel van het Schelde estuarium, zijn samen gestart aan het Europees gefinancierde project Estuaries on the MOVE (EMOVE). In dit project staat gedeelde kennis van het systeem en adequaat beheer ervan in de toekomst centraal. Het project geeft ons de ruimte om te onderzoeken of we met een betrokken groep van stakeholders (belanghebbenden) gezamenlijke kansen kunnen verzilveren of initiatieven die hiertoe leiden in gang kunnen zetten. Rijkswaterstaat en Maritieme Toegang gaan hiertoe in dit project via drie werksessies in gesprek met belanghebbenden. De eerste werksessie heeft plaatsgevonden op 12 juni 2014 in het Portaal van Vlaanderen (Terneuzen).