Schelde: Verslag Workshop 3

Op 27 november 2014 vond de derde en tevens laatste stakeholder workshop plaats in het kader van EMOVE. Tijdens de workshop was een diverse groep van Vlaamse en Nederlandse belanghebbenden aanwezig. De werksessie had als doelen om:

  • De geselecteerde projectideeën een stap concreter maken.
  • Terugkijken en vooruitkijken: doelen en visie van EMOVE (d.m.v gezamenlijke kennisdeling/beelden van de Schelde).
  • Borging en overdracht van EMOVE naar shareholders/ Schelderaad en via hen naar de VNSC.

Het verslag van de bijeenkomst is hieronder te downloaden.